Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-107

Bộ dưỡng đo bán kính Mitutoyo 186-106

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-304s

Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-303S

Bộ căn lá độ dày Mitutoyo 184-302S